خرید وفروش همه چیز در تمام افغانستان | تمام اعلانات در یک مکان

هر ماه صدها هزار مردم در تمام افغانستان لیلام.اف را برای دریافت و فروش اشیا و اجناس مختلف استفاده می کنند. مانند: فرنیچر، لوازم موسیقی، اجناس سپورتی، موتر ها، اجناس اطفال و نوزادان، موتر سایکل ها، کمره ها، تیلفون های همرا، جایداد و غیره. لیلام.اف مردم را برای ارتقاِ زنده‌گی شان کمک می‌کند.

25 حوت 16:15 بقیه , کابل , میربچه کوت

Vertually Native Books

800 دالر

25 حوت 16:15 بقیه , کابل , میربچه کوت

فروشی

25 حوت 16:15 بقیه , کابل , میربچه کوت

Nikha nama

25 حوت 02:31 تیلفون های همراه , کابل

sony xz2

5900 افغانی

لیلام- مکان تجارت آنلاین برای خرید و فروش


لیلام بزرگترین مکان تجارتی خرید و فروش اجناس و خدمات بطور آنلاین در سطح افغانستان می باشد که محصولات جدید و استفاده شده را اعلان مینمایند.


تمام مردم در سراسر افغانستان میتوانند اعلانات خود را نشر کنند. از محصولات خود تصویر برداری نمایند و در مورد آن معلومات ارایه کنند تا اعلانات خود را بیشتر جذاب سازند و همین گونه ویدیو استفاده کنند.


نکته مهم دیگر این است هر اعلان که از مشتری نشر میشود فوراً به هزاران نفر میرسد.


لیلام به دلیل داشتن پرتوکل های امنیتی استثنایی در میان بهترین ها قرار دارد و یک ویب سایت عالی میباشد .


لیلام- تجارت مطمین و آسان
در بالا