درى | پښټو | English |

| اعلانونه | Leelam

03 وږی 00:44 موټرونه , کابل

فروش عاجل

3800 ډالر

01 وږی 21:53 کورونه , کابل

دوکان کرایی

9000 افغانۍ

سر ته