درى | پښټو | English |

ټول افغانستان


تیره ورځ 19:24 ,

S 8 plus

200 ډالر

تیره ورځ 18:27 ,

موتر فروشی

1800 ډالر

تیره ورځ 16:39 ,

موتر عاجل فروشی

5200 ډالر

تیره ورځ 16:38 ,

Capping machine

4500 ډالر تخفیف در قیمت

تیره ورځ 16:38 ,

chopping machine

4500 ډالر تخفیف در قیمت

تیره ورځ 16:38 ,

Oven

650 ډالر

تیره ورځ 16:38 ,

Overwrappers

9000 ډالر تخفیف در قیمت

تیره ورځ 16:38 ,

washing machine

18000 ډالر تخفیف در قیمت

تیره ورځ 16:18 ,

oven dryer machine

17000 ډالر تخفیف در قیمت

تیره ورځ 16:18 ,

cutting machine

450 ډالر تخفیف در قیمت

تیره ورځ 16:18 ,

Mixer machine

1650 ډالر

تیره ورځ 16:18 ,

Filling Machines

11000 ډالر

تیره ورځ 16:06 ,

peeling machine

1350 ډالر تخفیف در قیمت

تیره ورځ 13:07 ,

خریدار مبایل

10000 افغانۍ

21 زمری 22:50 ,

7A

5300 ډالر

21 زمری 22:45 ,

عسل معجزه

21 زمری 20:04 ,

خدمات حفاظتی

7500 افغانۍ

سر ته