درى | پښټو | English |
14 غبرګولی 14:36 موټرونه , هلمند

Vitz 2004

300000 افغانۍ

12 غبرګولی 17:42 موټرونه , کابل

2010 Full Option shape 2013

12700 ډالر

08 غبرګولی 01:12 موټرونه , کابل

Toyota Corolla

6800 ډالر

08 غبرګولی 01:12 موټرونه , کابل

Toyota Corolla 92

2700 ډالر

07 غبرګولی 21:54 موټرونه , کابل

Toyota Corolla

7700 ډالر

سر ته