درى | پښټو | English |

آپارتمان های فروشی

برای فروش توسط: حاجی ضمیر 24 اسد 21:35 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
قیمت:

30000 دالر

تعداد اتاق ها: 3
محوطه: 150 m2
تعداد منازل: طبقه ۴
سیستم گرم کننده را انتخاب کنید: وجود ندارد
موقعیت: کابل
آپارتمان های فروشی دارای سه اطاق دو تشناب و حمام و یک آشپزخانه عصری با مساحت ۱۵۰ مترمربع.
آدرس: کوتل خیرخانه سرک مارشال، لب سرک عمومی
هیچ اعلان بازدید شده وجود ندارد
در بالا