درى | پښټو | English |

خانه فروشي

برای فروش توسط: خانه فروشي 27 اسد 18:46 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
قیمت:

88000 دالر

تعداد اتاق ها: 7
تعداد منازل: زمین
سیستم گرم کننده را انتخاب کنید: وجود ندارد
موقعیت: کابل
خانه بسيار مقبول و خريدار واقعي بيايه
هیچ اعلان بازدید شده وجود ندارد
در بالا