درى | پښټو | English |

Car

برای فروش توسط: Ahmad 31 ثور 16:00 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
قیمت:

9500 دالر

موقعیت: ننگرهار
تجهیزات : بقیه
Toyota Corolla s class 2007
Plat -4 documents clear for 8 months
No accident label by label new engine has be fitted

Phone Number: 0778020526
هیچ اعلان بازدید شده وجود ندارد
در بالا