درى | پښټو | English |

شهر هرات ناحیه 9 جبرئیل

برای فروش توسط: Ahmad 22 ثور 15:59 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
قیمت:

4000 دالر

موقعیت: کابل
تجهیزات : بقیه
تویوتا کرولا کمپک جرمنی مدل 1995؛چهار دروازه
شیشه هابرقی تایر ها ویلکپ سوخت پترول بسیار کم مصر بدون تکر موتر تمیز پلت هرات دوسال وقت داره
خریدار به این دوشماره تماس،بیگیره
0797722765 0784001793
موتر پلت هرات ودر هرات میباشد
قیمت 4000 جورامد داره موتر ببینه خریدار
هیچ اعلان بازدید شده وجود ندارد
در بالا