درى | پښټو | English |

Mazar-i-Sharif

برای فروش توسط: Ahmad 23 ثور 13:22 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
قیمت:

8000 دالر

موقعیت: کابل
تجهیزات : بقیه
مادل: تویوتا پکنیک ۹۷
رنگ: آبی تاریک
گیربکس : گیر
اسناد : دوسال باقی
تایر : ۱۵ /۱۹۵ جدید ویل کپ
پلیت : -۵ /۳۲ هزار کابل
قیمت نهای : ۸۰۰۰ دالر آمریکایی
ماشین : ثابد بدون عوارض
نوت : لیدر سیت شده ثابت بدون تکر استفاده خانه سیستم گاز وتیل
هیچ اعلان بازدید شده وجود ندارد
در بالا