درى | پښټو | English |

موترسایکل ایرانی

برای فروش توسط: Ahmad 23 ثور 13:51 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
قیمت:

57000 دالر

موقعیت: کابل
تجهیزات : بقیه
موتر سایکل ایرانی تابان 150ccدارای پلیت کابل اسناد دو سال پاک بدون عوارض و باز شدگی ماشین به ضمانت قیمت 57000 افغانی شمار تلیفون 0799271020 صرف به زنگ تلیفون جواب داده میشود .
هیچ اعلان بازدید شده وجود ندارد
در بالا