درى | پښټو | English |

4Runner 2007. قيمت 23800 با اندكي جور آمد

برای فروش توسط: Bashir Faqirzada 10 میزان 00:43 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
قیمت:

23800 دالر

سال: 2007
گیر بکس: اتومات
مسافت بر حسب میل: 110 000 - 119 999
تیل: دیزل
ثبت: افغان
رنگ: سیاه
موقعیت: کابل
نوع بدن:
تولید کننده: Toyota
نمونه: 4-Runner
فورنر لميتد ٢٠٠٧ فول آپشن سيت سرد كن و گرم كن فعال و همه آپشن هايش فعال ميباشد به ضمانت بي. تكر به ضمانت از هر نگاه ثابت ميباشد پليت منفي ٥ بدون ٣٩

فقد خريدار واقعي به تماس شود
شماره تماس: 0780986070
0706202027
به مسج و كامنت جواب داده نميشود
هیچ اعلان بازدید شده وجود ندارد
در بالا