يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد
درى | پښټو | English |

حويلي داراي دو تعمير جداگانه

65000 دالر

برای فروش توسط: حويلي فروشي داراي دو تعمير جدا گانه 07 قوس 20:49 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
حويلي فروشي داراي دو تعمير جدا گانه
0786918380
Leaflet
From
Store
تعداد اتاق ها
تعداد منازل
سیستم گرم کننده را انتخاب کنید
موقعیت
کابل
حويلي فروشي داراي دو تعمير جداگانه در مساحت ٤٤٨ متر مربع
تعمير اولي داراي
سهً اتاق يك صالون سه تشناب
تعمير دومي
چهار اتاق يك صالون دو آشپز خانه سه تشناب
حويلي فروشي داراي دو تعمير جدا گانه
0786918380
Leaflet
در بالا