Published: ثور 10 1400 09:46

خانه فروشی در بهترین موقعیت رهایشی و تجاری

دالر

Published: ثور 10 09:46
Views: 1944
خانه مذکور به مساحت بیشتر از ۳۰۰ متر مربع میباشد
سرسرک قیر و در بهترین موقعیت برای اعمار بلند منزل رهایشی و تجاری میباشد.
برای معلومات بیشتر عزیزان که واقعا خواهان خرید زمین مذکور هستند میتوانند به این شماره به تماس شوند
0093781533488
if this Ad breaks the Rules of Advertisement or Safe trade