يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

CAS 49851-31-2 Liquid, amy@neputrading.com

0 دالر

برای فروش توسط: Amy 21 اسد 12:20 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
نوع اعلان
برای فروش
اعلان شد توسط
خصوصی
Mail / Skype: amy@neputrading.com
Whatsapp / Telegram: +8618234031967
Wickr: amynepu

New products:
288573-56-8   79099-07-3    443998-65-0    20320-59-2 28578-16-7

Hot sale products:

2-iodo-1-p-tolyl-propan-1-one CAS 236117-38-7
4-Methylpropiophenone CAS 5337-93-9
Valerophenone CAS 1009-14-9
bromo-4-methylpropiophenone CAS 1451-82-7
2-Bromovalerophenone CAS 49851-31-2
Boric Acid Flakes CAS 11113-50-1
Levamisole hcl CAS 16595-80-5
Levamisole CAS 14769-73-4
Tetramisole HCl CAS 5086-74-8
Procaine cas 59-46-1
Procaine HCl CAS 51-05-8
Phenacetin cas 62-44-2
Tetracaine HCl CAS 136-47-0
Benzocaine cas 94-09-7
Benzocaine HCl CAS 23239-88-5
Lidocaine CAS 137-58-6
Lidocaine HCl cas 73-78-9
Paracetamol CAS 103-90-2
1,4-Butanediol/ BDO CAS 110-63-4

Contact:
Mail: amy@neputrading.com
Whatsapp / Telegram: +8618234031967
Wickr: amynepu
در بالا