يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

Aptamil Milk Powder, Aptamil 1/ Aptamil 2/ Aptamil

2 دالر

اعلان شرکت برای فروش توسط: POL-KRES EDWOOD 11 دلو 01:15 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
Leaflet
نوع اعلان
برای فروش
اعلان شد توسط
خصوصی
موقعیت
بغلان
Aptamil Pre mit Pronutra Anfangsmilch (800 Gramm) EAN number: 4008976022350Aptamil 1 mit pronutra (800 Gramm) EAN number: 4008976022329 (Carton have 4 X 800 Grams units)

Aptamil 2 mit pronutra (800 Gramm) EAN number: 4008976022336 (Carton have 4 X 800 Grams units)

Aptamil 3 mit pronutra(800 Gramm) EAN number: 4008976022343 (Carton have 4 X 800 Grams units)


Aptamil 1+ mit pronutra EAN number 4008976022305 (1 X 600 grams) ( Carton have 5 X 600 Grams units)


Aptamil 2+ mit Pronutra EAN number 4008976022312 (1 X 600 grams) ( Carton have 5 X 600 Grams units)

Number of units per truck / Container : 10000 units
Number of units per carton: 4 units
Number of cartons per pallets : 125 cartons
Number of pallets per truck / container: 20 pallets
POL-KRES EDWOOD
 
+4565743935

وایبر:
+4565743935

واتس اپ:
+4565743935
Leaflet
در بالا