يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

سرمایه گذاری در ساختمان سازی در ایران شهر مشهد

250000 دالر

اعلان شرکت برای فروش توسط: گروه شرکتهای ساختمانی آریا سپهر 18 قوس 04:04 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
گروه شرکتهای ساختمانی آریا سپهر
 
09155595944
Leaflet
نوع اعلان
برای فروش
اعلان شد توسط
خصوصی
امکانات
بقیه
شرکت ایرانی ساختمانی آریا سپهر به جهت ساخت و ساز با درامد خوب تضمین شده در ایران شهر مشهد سرمایه گذار میپذیرد
گروه شرکتهای ساختمانی آریا سپهر
 
09155595944
Leaflet
در بالا