درى | پښټو | English |

موتر فروشی

برای فروش توسط: محمد زبیر 15 عقرب 09:20 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
قیمت:

3500 دالر

سال: 1993
گیر بکس: اتومات
تیل: پطرول
ثبت: افغان
رنگ: آبی
موقعیت: کابل
نوع بدن:
تولید کننده: Mercedes-Benz
نمونه: 200
یک عراده موتر بنز مادل ۱۹۹۳ پلیت منفی -۴ چهار سلند
اسناد یکسال پاک
هیچ اعلان بازدید شده وجود ندارد
در بالا