درى | پښټو | English |

یک عراده موتر پکنیک مادل 99 نقره ای عاجل برای فروش

برای فروش توسط: Rafi 16 عقرب 07:18 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
قیمت:

9000 دالر

سال: 1999
گیر بکس: وابسته به دست
مسافت بر حسب میل: 120 000 - 129 999
تیل: پطرول
ثبت: خارجی
رنگ: خاکستری
موقعیت: بلخ
نوع بدن:
تولید کننده: Toyota
نمونه: Picnic
پلیت بلخ 33 هزا مادل ۹۹ بسیار ثابت
هیچ اعلان بازدید شده وجود ندارد
در بالا