يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

خوست بازار

8000 دالر

برای فروش توسط: يونس 29 اسد 13:26 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
نوع اعلان
برای فروش
اعلان شد توسط
خصوصی
سال
مسافت بر حسب میل
رنگ
سرخ
موقعیت
خوست
نوع بدن
موتر کوچک
تولید کننده
Toyota
نمونه
Corolla
مادل 95جرمني
در بالا