يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

Toyota Corolla -1995

0 افغانی

برای فروش توسط: ‎Shakkir Kohdamani‎ 27 میزان 15:08 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
Leaflet
نوع اعلان
برای فروش
اعلان شد توسط
خصوصی
سال
مسافت بر حسب میل
رنگ
سرخ
موقعیت
هلمند
نوع بدن
سدان
تولید کننده
Toyota
نمونه
Corolla
۱-مودل ۱۹۹۵
۲-رنگ جیگری
۳-اسناد ۱۴۰۱ پاک
۴-ویلکپ
۵-پلیت -۴
۶-دست افغانستان
۷-۴ حلقه تیر جدید
۸-بدون تکر. رنگ خوردگی . چپه شدگی و بریدگی به ضمانت.
۹-پطرول
۱۰-کم مصرف
۱۱-ماشین 4A دبل
قیمت ۵۲۰۰ دالر با کمی جور آمد.

نوت: به تمامی مسجهای دوستان ارج گذاشته میشود پس لطف کرده از مسجهای بی مورد خوداری نمایید. تشکر.
تماس: 0729110423
‎Shakkir Kohdamani‎
 
0729110423
Leaflet
در بالا