يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

فلدر جرمنی به رنګ ماشی در حد بسیار نو موتر خانګی

9000 دالر

برای فروش توسط: Hilauddin Yousefi 09 جوزا 19:52 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
نوع اعلان
برای فروش
اعلان شد توسط
خصوصی
سال
رنگ
سبز
موقعیت
کابل
نوع بدن
موتر کوچک
تولید کننده
Toyota
نمونه
Corolla
قیمت 9000 دالر امریکایی همرای کمی جور امد
فلدر جرمنی با رنګ ماشی
ماډل. 2003
رنګ. ماشی
پلیت. منفی -5 63 هزار
ګیربکس. ډنډه یا ګیر دار
سیت ګرم کن وه سرد کن فعال
ای سی فعال
Hilauddin Yousefi
0782052050
Leaflet
در بالا