يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

Loader for sale

100000 دالر

برای فروش توسط: Gulmuhammad Muhammadi 06 حمل 17:36 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
Leaflet
نوع اعلان
برای فروش
اعلان شد توسط
خصوصی
موقعیت
پکتیا
CAT 966F-II Loader
SN: 9YJ00786
Year: 1994
Gulmuhammad Muhammadi
 
Leaflet
در بالا