يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

WhatsApp: +17082779741... Sony PS 4 Pro

300 دالر

برای فروش توسط: Mira 12 اسد 02:28 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
نوع اعلان
برای فروش
اعلان شد توسط
خصوصی
موقعیت
پنجشیر

Sony PS4 PRO 1 TB + 2 CONTROLLERS + 4 CDS GAMES Cost $ 300 USD
Sony PS4 500 gb Slim + 2 CONTROLLER + 4 CDS GAMES Cost $ $ 250 USD
Sony PS3 + 2 CONTROLLER + 4 CDS GAMES Cost $ 200 USD
Xbox 360 Slim + 2 JOYSTICK + 4 CDS GAMES Cost $ 300 USD
Xbox One + 2 JOYSTICK + 4 CDS GAMES Cost $ 250 USD
در بالا