يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

Nvidia Zotac RTX 3090 Trinity · ZOTAC · NVIDIA GeForce RT

845 دالر

اعلان شرکت برای فروش توسط: btech 05 قوس 02:26 حذف، ویرایش یا تجدید اعلان شما
نوع اعلان
برای فروش
اعلان شد توسط
خصوصی
Nvidia Zotac RTX 3090 Trinity
· ZOTAC · NVIDIA GeForce RTX 3090
for sale whatsapp only serious buyer
no shipping fee.


در بالا