درى | پښټو | English |

تمام افغانستان | املاک | خانه ها | Leelam

کابل , 36
بلخ , 1
01 سنبله 21:53 خانه ها , کابل

دوکان کرایی

9000 افغانی

31 ثور 18:38 خانه ها , کابل

خانه فروشی

75000 دالر

23 ثور 17:11 خانه ها , کابل

شاه شهید

12000 دالر

23 ثور 16:11 خانه ها , کابل

کوتیسنگی

36000 دالر

23 ثور 16:11 خانه ها , کابل

بگرامی

12000 افغانی / ماهانه

23 ثور 16:03 خانه ها , کابل

12 District

70000 دالر

23 ثور 16:03 خانه ها , کابل

آسیا سیف

8000 افغانی

23 ثور 16:03 خانه ها , کابل

Kabul

10000 دالر

23 ثور 15:43 خانه ها , کابل

Bagrami District

10000 افغانی

23 ثور 15:31 خانه ها , کابل

باغ بالا

300000 دالر

در بالا