درى | پښټو | English |

تمام افغانستان | بقیه


امروز 00:38 ,

note 8

10000 افغانی

12 سنبله 15:09 ,

تیوتا کرولا

13500 دالردر بالا