تمام افغانستان | تجارت و وظایف | کار

اعلانات جدید زیادی در دسته بندی های مختلف وجود دارد که به صورت روزانه در Leelam.af ثبت می شوند ، زیرا ما بزرگترین سایت تبلیغ کننده در کشور هستیم. فرقی نمی کند که با کلمه کلیدی ، رده کار ، یا موقیعت ، جستجو کنید ،Leelam.af مکان مناسبی برای شماست زیرا وب سایت ما کاربران خیلی زیاد و تعداد زیادی اعلانات در رده های مختلف دارد.



به عنوان بزرگترین فضای آنلاین برای تبلیغات ، Leelam.af به شما امکان خرید و فروش را به روشی آسان و ساده می دهد!


به کلیه اعلانات بر اساس جستجوی خود نگاهی بیندازید: همه | کار | یا اکنون یک اعلان ثبت کنید و بگویید که چه‌چیز را شما خرید و فروش مینمایید و از تمام مزایای اعلانات در Leelam.af استفاده کنید.


زعفران خودرو بنز بخاری ایفون ۷ پلس 4Runner موتر بنز کور من‌به دنبال وظیفه هستم سنگ دنبال وظیفه هستم فارغ ۱۲ موتر شیشه Volvo fh کار خرما اسپلیت بذر وظیفه خانه کرایی قرضه عمده فروشی the'||' ایفون ۱۲ من به دنبال کارهستم الماری لباس کامیون پلی استیشن 5 الکل refrigerator ای پد دختر افغان من به دنبال یک وظیفه عمومی هستم من دنبال کار هستم کارخانه فروشنده شال و روسری حویلی کرایی جنراتور خانه حیوان Lenovo موتر هایی سواری پراید ضرورت به راننده درایور موبایل ۱۱ تخم مرغ دستگاه‌ماهواره كود Iphone 8 Caterpillar 4cx jcb وسایل کرولا P80 Wolpower mac expansive ازگوز من دمال وظیفه هستم از بیکاری خسته شدیم تویوتا هایلوکس وظیفه دایمی هستم. XIYTIZX3')); waitfor delay '0:0:15' -- wGuMBBeU'); waitfor delay '0:0:15' -- V6fv8iUT'; waitfor delay '0:0:15' -- -1 OR 3+450-450-1=0+0+0+1 -1 OR 2+450-450-1=0+0+0+1 the%' AND 2*3*8=6*8 AND 'dL14'!='dL14% the" AND 2*3*8=6*8 AND "nx1I"="nx1I the' AND 2*3*8=6*8 AND 'D3C0'='D3C0 HDs6Fjh4 LVT6Cnbr')); waitfor delay '0:0:15' -- yDrvtfGj'); waitfor delay '0:0:15' -- ZNT1ClVc'; waitfor delay '0:0:15' -- -1 OR 3+554-554-1=0+0+0+1 -1 OR 2+554-554-1=0+0+0+1 the%' AND 2*3*8=6*8 AND 'u1YS'!='u1YS% the" AND 2*3*8=6*8 AND "Qi1d"="Qi1d the' AND 2*3*8=6*8 AND 'HaqK'='HaqK Bzue3iC5 nNH7MB93')); waitfor delay '0:0:15' -- I6Dkcm77'); waitfor delay '0:0:15' -- CFXJ7An6'; waitfor delay '0:0:15' -- -1 OR 3+436-436-1=0+0+0+1 -1 OR 2+436-436-1=0+0+0+1 the%' AND 2*3*8=6*8 AND 'ppj1'!='ppj1% the" AND 2*3*8=6*8 AND "EKGO"="EKGO the' AND 2*3*8=6*8 AND 'e6ii'='e6ii c7CZn8NM YHWRhjp5')); waitfor delay '0:0:15' -- uIaaWFbe'); waitfor delay '0:0:15' -- UWWVSucc'; waitfor delay '0:0:15' -- -1" OR 3+978-978-1=0+0+0+1 -- -1" OR 2+978-978-1=0+0+0+1 -- -1' OR 3+799-799-1=0+0+0+1 or 'fLn0IKKm'=' -1' OR 2+799-799-1=0+0+0+1 or 'fLn0IKKm'=' -1' OR 3+502-502-1=0+0+0+1 -- -1' OR 2+502-502-1=0+0+0+1 -- -1 OR 3+873-873-1=0+0+0+1 -1 OR 2+873-873-1=0+0+0+1 -1 OR 3+505-505-1=0+0+0+1 -- -1 OR 2+505-505-1=0+0+0+1 -- SP1XNL8m')); waitfor delay '0:0:15' -- YDACX1cr'); waitfor delay '0:0:15' --

در بالا