کابل | تجارت و وظایف | کار

اعلانات جدید زیادی در دسته بندی های مختلف وجود دارد که به صورت روزانه در Leelam.af ثبت می شوند ، زیرا ما بزرگترین سایت تبلیغ کننده در کشور هستیم. فرقی نمی کند که با کلمه کلیدی ، رده کار ، یا موقیعت کابل ، جستجو کنید ،Leelam.af مکان مناسبی برای شماست زیرا وب سایت ما کاربران خیلی زیاد و تعداد زیادی اعلانات در رده های مختلف دارد.به عنوان بزرگترین فضای آنلاین برای تبلیغات ، Leelam.af به شما امکان خرید و فروش را به روشی آسان و ساده می دهد!


به کلیه اعلانات بر اساس جستجوی خود نگاهی بیندازید: همه | کار | کابل یا اکنون یک اعلان ثبت کنید و بگویید که چه‌چیز را شما خرید و فروش مینمایید و از تمام مزایای اعلانات در Leelam.af استفاده کنید.

14 قوس 03:22 , ,

کارگر دائم

15000 افغانی


زمین فروشی if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1 waitfor delay '0:0:15' -- وظیفه Shipment Assistant من به دنبال کار هستم چوکی من به دنبال وظیفه هستم موتر سراچه دوکان 2080 من دنبال وظیفه هستم زمین Job Wi fi وظیفه استم کرولا شفاخانه Ps5 زمین فروشی'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' زمین فروشی'|||' زمین فروشی'||' گوشی ایسوس تلسکوپ کار علان کار یابی نجاری لوازم خانه انتیک لب تاب لینوو I need a job کار برای صنف دوازده من به دمبال کارهستم سلام من دنبال کار استم فارغ از پوهنتون کابل از رشته وترنری استم Motorcycles من دنبال خریدار خانه هستم فابریکه شرکت آب مدنی شرکت کابل شرکت گارد جوکی داری صفا کاری وظیفه خادم من به دنبال وظیفه دایمی هستم وظیفه دایمی هستم. qpgiPA56')); waitfor delay '0:0:15' -- UnDopMIl'); waitfor delay '0:0:15' -- y0dOUNjG'; waitfor delay '0:0:15' -- زمین فروشی' RLIKE (SELECT (CASE WHEN (218=218) THEN 1 ELSE 0x28 END)) -- -1 OR 3+523-523-1=0+0+0+1 -1 OR 2+523-523-1=0+0+0+1 زمین فروشی%' AND 2*3*8=6*8 AND 'Ji97'!='Ji97% زمین فروشی" AND 2*3*8=6*8 AND "0oNr"="0oNr زمین فروشی' AND 2*3*8=6*8 AND 'snkg'='snkg 8ff3A8yN 7yugE1zF')); waitfor delay '0:0:15' -- rXTUmQTE'); waitfor delay '0:0:15' -- p9TfCPWP'; waitfor delay '0:0:15' -- زمین فروشی' RLIKE (SELECT (CASE WHEN (502=502) THEN 1 ELSE 0x28 END)) -- -1 OR 3+237-237-1=0+0+0+1 -1 OR 2+237-237-1=0+0+0+1 زمین فروشی%' AND 2*3*8=6*8 AND 'ndxJ'!='ndxJ% زمین فروشی" AND 2*3*8=6*8 AND "iybn"="iybn زمین فروشی' AND 2*3*8=6*8 AND '9o6D'='9o6D 7EO3rLOI O5p4oMaQ')); waitfor delay '0:0:15' -- 2xx7FyP3'); waitfor delay '0:0:15' -- eJxYndSl'; waitfor delay '0:0:15' -- -1" OR 3+990-990-1=0+0+0+1 -- -1" OR 2+990-990-1=0+0+0+1 -- -1' OR 3+83-83-1=0+0+0+1 or 'b9v1N42Z'=' -1' OR 2+83-83-1=0+0+0+1 or 'b9v1N42Z'=' -1' OR 3+984-984-1=0+0+0+1 -- -1' OR 2+984-984-1=0+0+0+1 -- -1 OR 3+800-800-1=0+0+0+1 -1 OR 2+800-800-1=0+0+0+1 -1 OR 3+762-762-1=0+0+0+1 -- -1 OR 2+762-762-1=0+0+0+1 -- rigMZWl5 1WoH0kt7')); waitfor delay '0:0:15' -- 5GFSLzj9'); waitfor delay '0:0:15' -- CEB93FAg'; waitfor delay '0:0:15' -- Zse85IKs')); waitfor delay '0:0:15' -- v6HJSYhJ'); waitfor delay '0:0:15' -- IhaQhHbV'; waitfor delay '0:0:15' -- -1" OR 3+858-858-1=0+0+0+1 -- -1" OR 2+858-858-1=0+0+0+1 -- -1' OR 3+219-219-1=0+0+0+1 or 'DLvz9FbR'=' -1' OR 2+219-219-1=0+0+0+1 or 'DLvz9FbR'=' -1' OR 3+558-558-1=0+0+0+1 -- -1' OR 2+558-558-1=0+0+0+1 -- -1 OR 3+106-106-1=0+0+0+1 -1 OR 2+106-106-1=0+0+0+1 -1 OR 3+953-953-1=0+0+0+1 -- -1 OR 2+953-953-1=0+0+0+1 -- bHdvugRR -1" OR 3+239-239-1=0+0+0+1 -- -1" OR 2+239-239-1=0+0+0+1 --

در بالا