درى | پښټو | English |

کابل | وسایط نقلیه


امروز 16:39 ,

موتر عاجل فروشی

5200 دالر

دیروز 22:50 ,

7A

5300 دالر

دیروز 00:38 ,

کرولای 1997

4500 دالر

27 سنبله 11:10 ,

کرولای 1989

3000 دالر

27 سنبله 11:10 ,

کرولای 2005

10000 دالر

27 سنبله 11:02 ,

کرولای 2013

13000 دالر

27 سنبله 10:50 ,

آمبولانس 2008

14000 دالر

26 سنبله 11:13 ,

کرولای 2009

7300 دالر

24 سنبله 17:50 ,

کرولای کانادایی

4500 دالر

24 سنبله 17:42 ,

کرولا 2007

9500 دالر

24 سنبله 17:30 ,

کرولای 1996

6000 دالر

24 سنبله 17:22 ,

کرولای 1997

6000 دالر

24 سنبله 17:22 ,

کرولا کانادایی

5900 دالر

24 سنبله 17:10 ,

کرولای 1996

5500 دالر

21 سنبله 18:21 ,

0782434134

6000 دالر

20 سنبله 18:32 ,

کرولا جاپانی

4500 دالر

20 سنبله 18:32 ,

کرولای 1996

8500 دالر

20 سنبله 18:24 ,

سراچه تکسی

4600 دالر

18 سنبله 22:09 ,

کرولای فروشی

3700 دالر

17 سنبله 11:41 ,

کرولای 1990

3500 دالر

17 سنبله 11:33 ,

کرولای جرمنی

3800 دالر

17 سنبله 11:21 ,

کرولای کانادایی

4200 دالر

17 سنبله 11:21 ,

کرولای کانادایی

5500 دالر

17 سنبله 11:13 ,

کرولای 2011

12000 دالر

16 سنبله 10:31 ,

کرولای 1997

5000 دالر

16 سنبله 10:31 ,

کرولای کانادایی

7800 دالر

16 سنبله 10:23 ,

کرولای 2009

7600 دالردر بالا