درى | پښټو | English |

بامیان | وسایط نقلیه | موتر ها

Toyota , 1
در بالا