درى | پښټو | English |

جوزجان | وسایط نقلیه | موتر ها

Lexus , 2
در بالا