درى | پښټو | English |

تمام افغانستان | وسایط نقلیه | موتر ها | Ford | Leelam

Escape , 1
Fiesta , 1
در بالا