درى | پښټو | English |

کندهار | وسایط نقلیه | موتر ها | GMC | ps-AF=بل کوم ماډل;prs-AF=مدل های دیگر;en-AF=Other Model;

02 عقرب 03:19 ,

بس کوچک

4000 افغانی

در بالا