درى | پښټو | English |

تمام افغانستان | وسایل برقی | فلم و موسیقی | Leelam

30 ثور 15:54 موسیقی , کابل

Afghanistan

1 افغانی

30 ثور 15:54 موسیقی , کابل

دارلمان

5000 افغانی

30 ثور 15:54 موسیقی , کابل

دوغ اباد

5000 افغانی

در بالا