يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

اپلیکیشن موبایل لیلام

در خانه، لب دریا یا در بس – هر جایکه شما باشید فرق نمیکند، Leelam در دسترس تان میباشد.

آیفون بیشتر از 20,000 دانلود!

تمام وبسایت Leelam در جیب تان! اعلانان به همان قسم است که در کامپیوتر خانه تان است، و شما به آسانی میتوانید اعلان خود را با عکس آن در آنجا بگذارید.

اندرواید بیشتر از 15000 دانلودها!

بعد از تقاضا های زیاد، Leelam حالا در دستگاه موبایل اندراید نیز در دسترس میباشد. این به همان منوال کار مثل برنامه Leelam iPhone کار میکند.

این رایگان است

برنامه های ایفون یا اندرواید ما را بطور رایگان دانلود کنید. مدیر موبایل شما شاید در وقت مرور کردن در انترنت از شما پول بگیرد.

انترنت موبایل را فعال سازید

یک بسته مرورگر انترنت موبایل مطابق با ضرورت تان انتخاب کنید. از وبسایت ارائه دهندگان موبایل ما دیدن کنید:

در بالا