يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

اعلانات فروشندگان شخصی

هر روز صد ها اعلان جدید در Leelam به نشر میرسد. با اعلان دادن در Leelam، شما هزار ها مشتری را هر هفته به خود جلب میکنید!
تمام اعلانات وارده با احتیاط تمام مرور میشوند تا معیار بلند وبسایت برقرار بماند. مرور بر اساس قوانین Leelam صورت میگیرد. هر اعلان برای سه ماه به نشر رسانده میشود. قیمت فرق میکند و تعلق میگرد به کتگوری که مربوط اعلان میشود.

تجدید و ویرایش

اعلان تجدید شده در بالای لست دوباره نمایش داده میشود و برای سه ماه به نشر رسانده میشود. تغییرات اعلان شامل میباشد.

گالری

اعلان تانرا در گالری نمایش بدهید جایکه مردم بیشتر میتوانند آنرا ببینند. گالری روز صد ها هزار بار نمایش داده میشود.

حذف کردن

حذف کردن اعلان بسیار ساده و آسان است. فقط در اعلان بالای "حذف، ویرایش یا تجدید اعلان" کلیک کنید و دستورالعمل را پیگیری نمایید. وقتی که یک اعلان را حذف میکنید، چند دقیقه ای را در بر میگیرد تا اعلان از لست حذف شود.

تصاویر و ویدیو ها

اعلاناتی که دارای تصاویر و ویدیو های زیاد میباشند بازدید کنندگان زیادی را به خود جلب میکنند. ویدیو های تانرا از کامره یا موبایل بزودی و آسانی اپلود کنید.

اعلان دادن برای شرکت ها

شرکت ها میتوانند اعلانات شانرا در Leelam رجستر کنند و همچنان میتوانند یک فروشگاه آنلاین داشته باشند.

در بالا