يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

شرکت سهامی مختلط مرکز انکشاف صنایع دستی

تولیدات صنایع دستی ، معرف فرهنگ اصیل افغانستان

شخصیت حقوقی مرکز انکشاف صنایع دستی، شرکت سهامی مختلط می باشد. در این شرکت 60 % سکتور خصوصی(29 تن سهام دار) و 40 % وزارت محترم صنعت و تجارت سهم دارد. این شرکت از سال 1371 خورشیدی، به این سو در راستای تولید، عرضه، فروش، رشد و انکشاف، و حمایت از مولدین و متشبثین صنایع دستی فعالیت می نماید. ضمنا تمام امور خدماتی و اداری صنایع دستی به وسیله این شرکت انجام می شود و این مرکز یگانه اداره اعطای مجوز صادرات صنایع دستی نیز می باشد. این شرکت تولیدی و تجارتی بوده و به هدف سودآوری با تولید، عرضه و فروش اجناس صنایع دستی تجارت می نماید.

llast MOI street , in front of India consulate

کابل

تبلیغات در فروشگاه

همه 1-9 از 9
11 سرطان 09:32

نقشه افغانستان سنگی

09 سرطان 09:10

شطرنج لاجوردکار

در بالا