يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

شرکت ساختمان های افغانستان

شرکت حلبی سازی و فلزکاری ساختمان های افغانستان
شرکت مذکور با داشتن خدمات نجاری فلزکاری آهن پوش
ساخت ناوه و مدگرد تعمیرات ساخت چوکی های فلزی مکاتب به شکل استندارد در خدمت شما است
ما از طریق آنلاین همچنان در خدمت شما هستیم
شماره تماس :+93 79 227 7042
وتس اپ :+93 79 227 7042

شرکت حلبی سازی انواع کندوی آرد آبدان چای جوش سماوات های خورد و کلان بکس های آهن چادری خورد و کلان ناوه بغل بام زانو خم بام را دارا می باشد
و هر نوع فرمایشات شما پذیرفته می شود

ما از طریق آنلاین همچنان در خدمت شما هستیم

شرکت حلبی سازی و فلزکاری ساختمان های افغانستان
شرکت مذکور با داشتن خدمات نجاری فلزکاری آهن پوش
ساخت ناوه و مدگرد تعمیرات ساخت چوکی های فلزی مکاتب به شکل استندارد در خدمت شما است

شركت حلبی سازی آهن پوش ساختمان ها افغانستان
آهن پوش تعمیرات دولتی و شخصی
ساخت هوا کش تعمیرت
ساخت ناوه تعمیرت
ساخت مدگرد بام تعمیرت
ساخت دود كش تعميرت به شكل نو
با آهن چادر ها روسی٫ایرانی ٫پاکستانی
آهن چادر گولکدار
آهن چادر رنگه
آهن چادر مود روز
آهن چادر صاف سفید کار گرفته میشه
انواع ديزاين نو بکار گرفته میشود
تحت نظر استادحاجی بشیر با پرسنلی قدیمی کار ورزیده مجرب

شماره تماس استاد بشیر :93792277042

رضايت شما هدف ماست، هدف ما اعتماد شماست ، اعتماد شما افتخار ماست ، افتخار ما خدمت به شماست خدمتگزار شما هستيم مديريت آهن پوش افغانستان

شرکت حلبی سازی انواع کندوی آرد آبدان چای جوش سماوات های خورد و کلان بکس های آهن چادری خورد و کلان ناوه بغل بام زانو خم بام را دارا می باشد
ما از طریق آنلاین همچنان در خدمت شما هستیم
شماره تماس : +93 79 227 7042
کابل

تبلیغات در فروشگاه

همه 1-8 از 8
در بالا