يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

خانه را باید خرید یا کرایه گرفت؟

خانه را باید خرید یا کرایه گرفت؟

 

امروز بیشتر مردم به ویژه مردم کابل قبل از عزمیت به خانه اول شان از همه میپرسند که آیا باید خانه خرید یا کرایه گرفت. این بستگی به خود فرد دارد وقتی تصمیم میگیریم باید به تمام جنبه های موضوع فکر کنیم در سال های اخیر جواب پرسش بالا (خرید) گفته شده است. قیمت های که بسیار به سرعت بلند میرود و نرخ های بلند خانه ها سبب شده است که محاسبه را به کرایه گرفتن خانه واگذار کند.

فیصدی قیمت های ماهانه خرید و مالکیت خانه ۱۴٪ بالا تر از سال گذشته افزایش یافته است بیشتر از ۳ برابر سالانه در قیمت های کرایه افزایش میابد.

پس انداز اضطراری و رضایت

شما باید یک پس انداز اضطراری برای خرید خانه و هم چنان برای کرایه خانه داشته باشید. هنگامیکه جوان هستید ممکن خرید خانه شما را به یک مکان قبل از آماده بودن تان به آن وابسته بسازد.

و اگر شما مجرد بوده و یک فامیل بزرگ ندارید برای شما مناسب است که یک خانه کرایه بگیرید تا اینکه خرید نمایید.

اگر شما یک پیشنهاد کار عالی را در یک شهر دیگر بدست آوردید شما میتوانید که اجاره نامه خود را زودتر مختل ساخته و یا هم اپارتمان را که خود تان اجاره گرفته اید به دیگری کرایه بدهید.

فروش خانه پیدا کردن مکان جدید برای زندگی و شروع کار جدید در یک مقطع زمانی کوتا بسیار دشوار است و هنگامیکه شما در یک تجارت هستید و نمتوانید در یک جای سرمایه گذاری که از امنیت آن مکان مطمیین نیستید و یا هم اگر مسافرت طولانی دارید بهتر است که خانه را به کرایه بگیرید.

افغانستان کشوریست که شما را وادار به تحقیق بیشتر هنگام تصمیم گیری های بزرگ میسازد هر چند مردم ما هنگام خرید و یا کرایه خانه با مشکلات زیادی روربرو میشوند.ازینرو برای هر دو گزینه نقطه مهم رضایت شما است اگر شما از اپارتمان یا خانه حتی ویلا راضی هستید به عنوان مثال شما از مسونیت مکان مطمیین شدید، اپارتمان و یا خانه کابین و گراج داشته باشد، بالکن داشته باشد، جای آتش داشته باشد، طبقه تهتانی،پارکنگ و لفت داشته باشد. دراین صورت شما یک تصمیم خوب گرفته میتوانید.

خرید خانه میتواند مزایای بزرگی به همراه داشته باشد

تصور کنید که روزی ممکن خانه شما بیشتر از آنچه که برای آن پرداخت کرده اید ارزش پیدا کرده و به شما سودمند تمام شود. اگر این مسیری باشد که میخواهید طی نمایید ممکن است درامدی ذخیروی آینده داشته باشد . پرداخت بدون رحن برای خانه تان زندگی شما را برای یک بازنشستگی راحت تنظیم میسازد. از طرف دیگر به برنامه ۵ ساله خود بیندشید و یا هم هر چند سال دیگر که خود می دانید در مورد ساخت یکی از آنها فکر کنید بیایید فرض کنیم که شما تمام این ارقام را تکمیل نموده و از نظر مالی در یک موقیت خوب برای خرید یک خانه قرار دارید مبارک تان!

اکنون وقتی آن رسیده که از خود بپرسید که در ۵ سال آینده کجا خواهید بود اگر پاسخ یک موقیت جغرافیایی قطعی است خرید خانه یک گزینه خوب است اما اگر کاملا مطمیین نیستید که در طی چند سال آینده کجا زندگی خواهید کرد ممکن کرایه گرفتن خانه را در نظر بگیرید تا زمان که این موضوع را مرتب سازید. شما تنها خانه را برای حد اقل ۵ سال باید خرید نمایید این کار برای شما زمان کافی میدهد تا هزینه های خرید و فروش مانند هزینه های حقوقی و بانکی کمسیون ها و بازرسی ها باز پرداخت نمایید شما باید به اندازه کافی نظم و انظباد داشته باشید تا در واقع سرمایه اضافی را سرمایه گذاری کرده بتوانید.

در اخیر شما باید در مورد روند و پیش بینی ها املاک و تجارت منطقه خود فکر کنید. اگر در موقیت زندگی میکنید که قیمت خرید خانه ها بطورسریع بلند میرود پس شما در صورت انتخاب خرید خانه جلوبیایید و اگر بر عکس درامد کم وجود داشته باشد شما میتوانید کرایه بگیرید.

در بالا