يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد
درى | پښټو | English |

گزینه های جستجو

نتائج بیشتر پیدا کنید با استفاده از *

مثلاً *چوکی* وارد کنید تا تمام اعلانات که واژه چوکی در شروع، وسط یا آخر آن بیاید، مثل چوکی آشپزخانه یا چوکی ها. با آزادی میتوانید نشان ستاره (*) را استفاده کنید اگر شک دارید که حروف اشتبا است. اما نمیتوانید نشان ستاره را در وسط لغت استفاده کنید.

جستجوی تانرا توسعه بدهید با یا

بطور مثال، مرسیدز یا بی ام دبلیو را وارد کنید تا برای اعلانات هر دو تولید کننده در یک وقت جستجو کنید.

نتائج ناخواسته را حذف کنید با نخیر

مثلاً Nokia NO N70 وارد کنید تا تمام اعلانهای نوکیا را ببینید، بجز آنهایکه برای مدل N70 هستند.

نتیجه دقیق پیدا کنید با "

بطور مثال، "Mercedes E320" وارد کنید و اعلاناتی که فقط همین واژه را دارند در نتیجه نشان داده میشود. به این نحوه شما تمام نتائج غیر مربوط را بیرون میکنید.

نکات اضافی:

  • هیچ فرقی نمیکند که حروف کلان یاکوچک را در جستجو استفاده کنید.
  • بیساری از اعلانات در حرف لاتینی پست میشوند. برای بهترین نتائج، لغات کلیدی را در این سیستم نوشتن وارد کنید.
  • تمام لغات کلیدی که وارد میکنید باید مطابقت با بخشی از متن داشته باشد یا در عنوان یا در توضیح یک اعلان تا در نتیجه جستجوی تان نمایش داده شود.
در بالا