خانه، اپارتمان، بلاک، حویلی و زمین کرایی، گرویی و فروشی | سراسر افغانستان


خانه، اپارتمان، حویلی و زمین برای خرید و فروش در لیلام.اف. خانه، حویلی، اپارتمان، حویلی و زمین برای خرید و فروش به اندازه های مختلف مثل سه بسوه، چهار بسوه، یک جریب و دیگر مساحت های مختلف بدست بیاورید. خانه، اپارتمان، حویلی و زمین کرایی خود را در لیلام.اف ثبت نموده و به قیمت مناسب به فروش برسانید. خانه، زمین، اپارتمان، حویلی و بلاک را در تمام ولایات افغانستان مثل کابل، بلخ، هرات، قندهار، ننگرهار، غزنی و دیگر ولایات افغانستان خرید و فروش نماید.18 عقرب 22:37 خانه ها , کابل , میربچه کوت

house for Sale

33000 دالر

18 عقرب 22:01 خانه ها , هرات , ادرسکن

Home Sales

444 دالر

18 عقرب 20:08 خانه ها , کابل , میربچه کوت

خانه فروشی عاجل دو منزل

33000 دالر

18 عقرب 19:50 اپارتمان ها , کابل , میربچه کوت

عاجل

12 دالر / ماهانه

18 عقرب 19:30 اپارتمان ها , کابل , میربچه کوت

‎خانه کرایی‎

1 دالر / ماهانه

18 عقرب 18:04 اپارتمان ها , کابل , میربچه کوت

Property Rentals

12 دالر / ماهانه

18 عقرب 18:03 اپارتمان ها , کابل , میربچه کوت

Property Rentals

12 دالر / ماهانه

18 عقرب 02:44 اپارتمان ها , کابل , میربچه کوت

خانه کرایی

4500 دالر / ماهانه

18 عقرب 02:12 اپارتمان ها , کابل , میربچه کوت

Khana

12 دالر / ماهانه

18 عقرب 02:12 اپارتمان ها , کابل , میربچه کوت

حویلی کرایی

8000 دالر / ماهانه

18 عقرب 00:10 اپارتمان ها , کابل , میربچه کوت

خانه چهار منزله فروشی

155000 دالر / ماهانه

17 عقرب 22:52 اپارتمان ها , کابل , میربچه کوت

‎خانه کرایی‎

1 دالر / ماهانه

15 عقرب 10:02 اپارتمان ها , کابل , میربچه کوت

فروش

12 افغانی / ماهانه

15 عقرب 08:25 اپارتمان ها , کابل , میربچه کوت

Property Rentals

12 افغانی / ماهانه

15 عقرب 03:05 اپارتمان ها , کابل , میربچه کوت

خانه فروشي

1111111 دالر / ماهانه

15 عقرب 02:04 اپارتمان ها , کابل , میربچه کوت

سه اطاقه تخت بامدار

45000 دالر / ماهانه

21 میزان 15:51 خانه ها , کابل

کابل

21 میزان 15:51 خانه ها , کابل

کابل

03 میزان 18:48 خانه ها , کابل , ده سبز

خانه فروشی

50000 افغانی

20 سنبله 04:55 خانه ها , کابل

خانه

120000 دالر

24 سرطان 20:40 اپارتمان ها , کابل

خانه

20 دالر

23 سرطان 13:44 اپارتمان ها , کابل

Aria city 3 paz

130000 دالر

22 سرطان 23:23 اپارتمان ها , کابل , قره باغ

TESTTESTTEST

22 سرطان 23:23 اپارتمان ها , کابل , قره باغ

TESTTESTTEST

22 سرطان 23:23 اپارتمان ها , کابل , قره باغ

TESTTESTTEST

22 سرطان 23:23 اپارتمان ها , کابل , قره باغ

TESTTESTTEST

60 دالر / روزانه

22 سرطان 23:23 اپارتمان ها , کابل , قره باغ

TESTTESTTEST

60 دالر / روزانه

22 سرطان 23:23 اپارتمان ها , کابل , قره باغ

TESTTESTTEST

60 دالر / روزانه


دنبال جای بود و باش هستید؟ خانه، اپارتمان، بلاک و حویلی کرایی، گروی و فروشی را از لیلام.اف بدست بیاورید و زندگی راجت داشته باشید.


خرید خانه، اپارتمان، حویلی و زمین برای از لیلام.اف


خانه، اپارتمان، حویلی و زمین را از لیلام.اف خریداری نماید. شما می توانید حویلی را به مساحت مختلف مثل دو بسوه، سه بسوه، چهار بسوه، پنج بسوه، یک جریب و به دیگر مساحت خریداری نماید. هم چنان می توانید شما اپاتمان دو اتاقه، سه اتاقه، چهار اتاقه، پنج اتاقه و شش اتاقه را خریداری نموده و یا هم کرایی یا گرویی بدست بیاورید. بلاک های دو اتاقه با دو تشناب و یک آشپزخانه، سه اتاقه با دو تشناب و یک آشپزخانه و چهار اتاقه و پنج اتاقه را در موقعیت های مهم خریداری نماید.


فروش خانه، اپارتمان، حویلی و زمین برای از لیلام.اف


خانه، اپارتمان، حویلی و زمین دارید که می خواهید به فروش برسانید؟ پس داخل وب سایت لیلام.اف شده و از خانه، اپارتمان، حویلی و زمین خود عکس و مشخصات را بگذارید و خانه، اپارتمان، حویلی و زمین خود را به زودترین وقت ممکن به فروش برسانید. حویلی دو بسوه، سه بسوه و چهار بسوه خود را به زودترین وقت و معامله بهتر در لیلام.اف به فروش برسانید هم چنان شما می توانید هر نوع زمین خانه، زمین زراعتی، زمین فارم را در لیلام.اف به فروش گذاشته و مفاد بیشتر ببرید.


خرید و فروش زمین زراعتی و فارم در لیلام.اف


زمین زراعتی یا زمین فارم دارید که می خواهید به فروش برسانید؟ یا زمین زراعتی یا زمین فارم را جستجو می کنید؟ پس داخل وب سایت لیلام.اف شده و هر نوع زمین زراعتی را به مساحت های مختلف مشاهده نموده و خرید و فروش نماید. زمین زراعتی را با چهار دیواری و آب کافی می خواهید؟ عجله نماید در جستجو گر لیلام.اف زمین مورد نظر خود را با قیمت مناسب و مکان بهتر دریافت نموده و خریداری نماید.


در بالا