درى | پښټو | English |

برای صاحبان دکان های الکترونیکی

در اینجا شما تمام معلومات مورد ضرورت تانرا بعنوان یک عمده فروش میتوانید دریافت کنید. همچنان شما میتوانید به اخبار فروشنده قبلی دسترسی داشته باشید.

Helpful Links

 • فایل های قیمت – دستورالعمل ها
  برای لست گرفتن محصولات در خریداری، یک فایل قیمت که دارای معلومات درباره محصولات باشد ضرورت است. با پیگیری آسان دستورالعمل های ذیل ایجاد یک فایل دقیق قیمت ها به آسانی تهیه میشود.
 • مناقصه در کتگوری های خرید
  بعضی کتگوری ها بعنوان کتگوری خریداری لیبل زده شده اند. اینها یک طرز فرهنگی دسته بندی های است (مثل تلویزیون و وسائل خانگی). در اینجا بعنوان عمده فروش، شما میتوانید تهیه لست تانرا با مناقصه موثر بسازید.
 • عمده فروش های الکترونیکی سال
  گماشته شدن بعنوان یکی از عمده فرشان الکترونیکی سال فقط یک امتیاز خوب نیست بلکه یک حس بیشتر اطمینان مشتری را انتقال میدهد که منجر به فروشات بیشتر میشود.
 • حفاظت خریداری
  مطمئن شویید که با ارائه حفاظت خریداری Leelam، مشتریان شما در وقت خریداری احساس امنیت کنند.

  پالیسی بازگشت

 • کوپن ها
  آیا شما فعلاً در فکر ارائه کد کوپن و یا تخفیف به مشتریان خود هستید؟ ما میتوانیم شما را در توسعه آن در خریداری Leelam کمک کنیم.
در بالا