درى | پښټو | English |

پالیسی بازگشت

پالیسی بازگشت دکان الیکترونیکی یعنی چی؟

اگر از فروشندگان لست شده در Leelam.af, چیزی خریدید، شما حق دارید که آنرا در ظرف حد اقل 14 روز بعد از دریافت محصول آنرا پس بفرستید. فروشنده به شما تمام مبلغ را پس میدهد، بشمول مبلغی که برای پسته که انتقال محصول را به شما به دوش داشته پرداخته اید. اما شما مسؤل پرداخت پس فرستادن آن چیز به فروشنده هستید.

قبل از خریداری تمام معلومات مهم را دریافت کنید!

در وبسایت شما به آسانی میتوانید اسم و آدرس فروشنده، یک توضیح دقیق محصول و قیمت آنرا، شرایط رسمی پرداخت، طریقه های رساندن، و معلومات واضح درباره پالیسی بازگشت را دریافت کنید.

خریداری شما باید تصدیق شود.

بعد از دادن فرمایش، فروشنده باید همان معلومات را بطور کتبی در یک نامه یا ایمیل ارسال کند. اگر شرکت برای شما این معلومات را ندهد، پالیسی بازگشت برای یک سال از تاریخ دریافت تمدید میشود.

آیا پالیسی خریداری برای همه اشیا معتبر است؟

بعضی اشیای است که تحت پوشش پالیسی بازگشت از طریق دکان الکترونیکی قرار نمیگیرد. این استثناآت شامل ضبط های صوتی یا ویدیویی و نرم افزار کمپیوتر های مهر شده میباشد، که مهر آنها باز میشود، اخبار و مجلات و چیز های از بین رفتنی که بخاطر جنس آنها نمیتواند بازگشت شود. (مثل مواد خوراکی)

وسایل که بطور خصوصی مطابق با فرمایش شما تهیه یا ترمیم شده باشد مثل اشیای شخصی سازی میشوند، از پالیسی بازگشت دکان های الکترونیکی مستثنی میباشد اگر توسط فروشنده قبل از انتقال مخصوصاً گفته شده باشد.

آیا شما میتوانید بسته بندی اشیا را باز کنید؟

جهت واجد شرایط بودن برای پالیسی بازگشت دکان الکترونیکی، اشیا بطور قابل ملاحظه باید دست نخورده باشد به این معنا که در بسیاری قضیه ها شما میتوانید بسته بندی را باز کرده با احتیاط چیز را ببینید. شما حق دیدن و امتحان کردن اشیا را دارید حتی اگر منجر به کاهش ارزش هم شود.

آیا شما میتوانید به معلومات فروشگاه در باره بازگشت پالیسی اعتماد کنید؟

در باره پالیسی بازگشت بسیاری از تصورات غلط و اشتباه وجود دارد، و مثل همشه دانستن معلومات اولیه قبل از خریداری بهترین راه برای جلوگیری از مسائل بعد از فروش است. بر علاوه مواردی که قبلاً ذکر شد، در اینجا بعضی اشتباهات های عمومی ولی نادرست وجود دارد:

  • برای گرفتن مزایای پالیسی بازگشت شما باید پول بپردازید
    درست نیست – شرکت ها نباید در بدل پالیسی بازگشت پول اضافی بگیرند.
  • لست اشیای مخصوص که تحت پوشش پالیسی بازگشت قرار نمی گیرند، مثل اشیای تخفیف داده شده، وسایلی که شامل محصولات استندارد نمی باشند، وسایل قیمتی، اشیای دیگر مثل کمپیوتر، تلیفون موبایل، پروجکتور، ریش تراش ها و غیره
    درست نیست – فقط اشیای که تحت پوشش قرار نمی گیرند ضبط های صوتی یا ویدیویی و نرم افزار کمپیوتر ها میباشد که مهر آنها باز شده باشد، اخبارات، نشریات و وسایل که بخاطر طبیعت شان نمیتوانند بازگشت شوند (مثل مواد غذایی و چیز های از بین رفتنی).
  • پالیسی بازگشت قابل اجرا نمی باشد اگر شما محصول را از خود دکان بخرید یا از بخش انتقال بگیرید!
    این درست نیست – اگر انتقال از یک فاصله تکمیل شده باشد، پالیسی بازگشت قابل اجرا است. شما چگونه وسایل را دریافت کردید فرقی نمی کند.

قبل از خریداری تفصیلات را پیدا نمایید!

اگر پالیسی بازگشت یا مورد دیگر در باره انتقال برای شما بسیار مهم است، قبل از خریداری با فروشگاه به تماس شویید تا معلومات مفصل و دقیق حاصل کنید. مطمئن شویید که تمام قرارداد ها از طریق ایمیل سند بندی شده باشد تا از مشکلات آینده جلوگیری شود.

در بالا