درى | پښټو | English |

هفت نکات برای خریداری

  1. از دکان های مشکوک که دارای معلومات تجاری یا تماس نمیباشند اجتناب کنید.
  2. اگر تفصیلات شرکت وجود دارد اما هنوز هم شما مشکوک هستید، با تجارتی که مسقیماً لست شده از طریق معلومات تماس رسمی به تماس شویید، نه آنهایکه توسط فروشگاه روی خط ارائه شدند.
  3. از سایت های که با هم مطابقت دارند و انجمن های تبادل نظر دیدن کنید تا نظریات و ایده های مصرف کنندگان دیگر را مطالعه نمایید.
  4. اسم فروشگاه، اسم شرکت، آدرس، شماره تلیفون یا مردمی که در عقب شرکت هستند را گوگل کنید. یک جستجوی سریع میتوانید هر گونه شکایت مصرف کننده قبلی یا کدام فریبکاری را افشأ کند.
  5. قبل از خریداری، شرایط تحویل فروشگاه و شرایط فروش و حل کردن همه مسائل با فروشنده را مطالعه نمایید. مطمئن شویید که تمام پاسخ به سوالات مهم را از طریق ایمیل دریافت کنید، و آنرا برای مراجعه آینده حفظ کنید.
  6. از فروشگاه های اجتناب کنید که پالیسی بازگشت درست ندارند. همچنان از فروشندگانی که پالیسی بازگشت و استثناآت خود شان را ایجاد کرده اند جلوگیری کنید؛مثل اینکه بسته بندی نباید باز شود، یا اینکه مخارج بسته رسانی قابل بازپرداخت نمی باشد.
  7. از پرداخت های اجتناب کنید که به فروشگاه اجازه میدهد که قبل از رساندن اموال به پول شما دسترسی پیدا کنند. اگر شما مطمئن نیستید، با بانک، صادر کننده کارت، یا خدمات پرداخت تان به تماس شویید و در باره پالیسی آنها در چنین وضعیت که فروشنده اشیا را تحویل نداده سوال کنید.
در بالا