درى | پښټو | English |

لست گرفتن در خریداری – این چگونه کارآمد است؟

عمده فروشان عموماً به ما معلومات ضروری شان را در یک فایل قیمت ارائه میدهند اما ما میتوانیم معلومات مورد ضرورت را در وبسایت فروشگاه نیز بخوانیم. هر شب با آغاز از ساعت 1:00 ما تمام فایل قیمت های دکانداران یا وبسایت آنها را میخوانیم و تغییرات لازمه را وارد میاوریم.

با محصولات تان در خریداری، 2.1 میلیون بازدید کنندگان ما میتوانند به آسانی آنها را پیدا کند. مصرف کنندگان میتوانند با جستجوی لغات کلیدی در صندوق جستجو به فروشگاه شما برسند، یا آنها میتوانند از طریق دسته بندی های آسان ما کلیک کرده راه شانرا پیدا کنند. دو نوع کتگوری وجود دارد – کتگوری مقایسه قیمت و کتگوری خریداری. کتگوری مقایسه قیمت شامل عادی ترین و مشهور ترین محصولات میباشد در حالیکه تقاضای زیاد در بین خریداران برای مقایسه قیمت وجود دارد. مثال این کتگوری ها تلیفون موبایل، تلویزیون ها، تابلت کمپیوتر، یخچال و ظرف شوی ها میباشد. کتگوری خریداری بیشتر برای مقایسه محصولات بجای قیمت استفاده میشود، مثلاً محصولاتی که در اینجا لست شده اند عموماً مشابه نیستند و دقیقاً نمیتوان آنرا با قیمت مقایسه کرد.

لست گرفتن محصولات شما در خریداری نیاز دارد به:

  • یک معلومات کار آمد که ما بتوانیم برای مطالعه تمام محصولات شما استفاده کنیم. برای معلومات مفصل، با ما تماس بگیرید: shopping@leelam.af
  • سایز لوگو شما باید 150x50 در فارمت .jpg یا .gif باشد.
  • یک متن با ارزش تا 150 حروف بشمول فاصله ها. این باید تجارت و استحکام شما را به یک طرز جالب و جدید توصیف کند.
  • یک قرارداد همکاری امضأ شده.

برای سوالات در باره تغذیه داده، با Svetlana Bozhinovska در shopping@leelam.af یا بجای آن در شماره تلیفون: 0202310867 تماس بگیرید.

در بالا