يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

گالری

احتمال فروش سریع

اعلان تانرا در گالری بگذارید تا بیشتر مردم بتوانند آنرا ببینند. بعضی روز ها، گالری صدها هزار بار به نمایش گذاشته میشوند.

چگونه میتوانید بخشی از گالری باشید

اگر شما از قبل یک اعلان نشر کرده باشید، بالای "حذف، ویرایش یا تجدید اعلان" کلیک کنید و گزینه "گالری" را انتخاب کنید.

همچنان امکان آنرا دارید که در وقت رجستر کردن اعلان جدید "گالری" را انتخاب کنید.

اعلان شما باید عکس داشته باشد تا بتواند در گالری به نمایش گذاشته شود.
برای اینکه اعلان تان در گالری نمایش داده شود، اول شما باید مصرف نشر آنرا به Leelam بپردازید و بعد پرداخت برای گالری را تکمیل کنید.

گالری در کجا نمایش داده میشود؟

اعلانات با گزینه گالری در موقعیت های ذیل نمایش داده میشود:

  • در لست اعلانات بعد از کلیک کردن بالای نقشه.
  • در نتائج جستجو وقتی که اعلان مربوط به کلمه کلیدی یا کتگوری/موقعیت انتخاب شده میباشد.

- اگر شما نمیتوانید اعلان تانرا در گالری ببینید، به احتمال زیاد بخاطری است که جای گالری با اعلانات دیگر در گالری درمیان گذاشته شده اند.

اعلان برای چه مدت برای نشر در گالری گذاشته میشود؟

اعلان در گالری برای دو هفته میباشد. قبل از انقضی وقت به شما یک یادداشت از طریق ایمیل برای تجدید اعلان داده خواهد شد.

گالری به این نحوه معلوم میشود:

گالری در طرف راست نتائج جستجو نمایش داده میشود.
در بالا