درى | پښټو | English |
14 غبرګولی 14:36 موټرونه , هلمند

Vitz 2004

300000 افغانۍ

سر ته