يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

سوالات در باره اعلانات

اگر نتوانید جواب به سوالات ذیل پیدا کنید، با مرکز خدمات مشتریان Leelam تماس بگیرید:

مطمئن نیستید که چگونه اعلان را پست کنید؟

  • مرحله 1: "پست اعلان" را که در صفحه اصلی یا در نوار مینو میتوانید ببینید، کلیک کنید.
  • مرحله 2: فورمه رجستری همراه با تمام معلومات مورد ضرورت در باره اشیای که میخواهید بفروشید پر کنید.
  • مرحله 3: یک رمز عبور که شما بتوانید اعلان را ویرایش یا حذف کنید، انتخاب نمایید. از شما خواسته میشود که رمز عبور را در بخش دوم تکرار کنید.
  • مرحله 4: قبل از کلیک کردن بالای "پست اعلان" معلومات تانرا مرور کنید. اگر میخواهید کدام معلومات را تغییر بدهید "تغییر اعلان" را کلیک کنید. در این مرحله، از شما خواسته میشود که چگونه میخواهید مبلغ پول را برای اعلان تان بپردازید. پرداخت میتواند از طریق تلیفون یا کریدت کارت پرداخته شود.
  • مرحله 5: بکبار که رجستر کردن تکمیل شد، دستورالعمل پرداخت نمایش داده میشود. یک کاپی دستورالعمل به ایمیل تان ارسال میشود اگر ایمیل ارئه کرده باشید.
  • مرحله 6: شما مبلغ را پرداخت میکنید.
  • مرحله 7: تمام اعلانات قبل از نشر توسط مدیر Leelam مرور و بررسی میشود. عموماً بررسی در ظرف 1 الی 2 ساعت بعد از پرداخت مبلغ مکمل میشود. اعلانات برای سه ماه قبل از حذف اتومات توسط Leelam به نشر گذاشته میشود.

میخواهید اعلان تانرا ویرایش یا تجدید کنید؟

یکبار که اعلان شما نشر شد میتوانید آنرا ویرایش و تجدید کنید. این اعلان را سه ماه دیگر و نیز یک تاریخ جدید میدهد که آنرا به بالای لست میبرد.

به این نحو میتوانید اعلان را ویرایش یا تجدید کنید.
1 به اعلان تان بروید
2. بالای "حذف، ویرایش یا تجدید اعلان" کلیک کنید.
3. گزینه "ویرایش + تجدید اعلان" یا "تجدید اعلان بدون تغییر محتوا" انتخاب کنید. "تجدید اعلان بدون تغییر محتوا" یک گزینه راه کوتاه برای فقط تجدید میباشد. 15 دقیقه طول میکشد تا اعلان جایگذین اعلان کهنه شود.

میخواهید اعلان تانرا حذف کنید؟

یک اعلان را به این ترتیب باید حذف کرد:
1. به اعلان تان بروید
2. بالای "حذف، ویرایش یا تجدید اعلان" کلیک کنید.
3گزینه "حذف" را انتخاب کنید.
4. رمز عبوری را که در وقت ارسال اعلان انتخاب نموده بودید، وارد کنید.

15 دقیقه را دربر میگیرد قبل از اینکه شما اعلان تانرا از سایت حذف کنید.

در تصاویر مشکل دارید؟

مدیران Leelam میتوانند شما را در اپلود کردن تصاویر کمک کنند اگر پرابلم داشته باشید. با استفاده از فورمه که در طرف راست این صفحه موقعیت دارد، تصاویر تان را ضمیمه کرده به مرکز مراقبت مشتری ارسال کنید.

یک یاد داشت رمز عبور دریافت نکردید؟

تصدیق کنید که شما تقاضای دریافت رمز عبور کرده اید در همان آدرس ایمیل که در وقت رجستر کردن ارئه کرده بودید. پیام های Leelam را در فولدر هرزنامه های چک کنید – ایمیل های Leelam بعضی اوقات میتواند توسط ارائه دهنده ایمیل تان در هرزنامه دسته بندی شود. اگر شما اعلان تانرا بدون آدرس ایمیل ارائه کردید، لطفاً با مرکز خدمات مشتریان Leelam تماس بگیرید.

در بالا