يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

فروشگاه Leelam

یک فروشگاه در Leelam باز کنید – فروشات تانرا افزایش دهید!

بسیاری از شرکت ها دارای فروشگاه های انترنتی خود هستند اما تعداد زیادی بازدید کنندگان دریافت نمیکنند. لیلام هر ماه بیشتر از ۱.۵ ملیون بازدید کننده دریافت میکند. توسط باز کردن یک فروشگاه در لیلام ٬ کمپنی شما قادر به دسترسی به بزرکترین سایت تجارتی در افغانستان خواهد بود.

فواید فروشگاه Leelam

  • گسترش مشتری خود را با رسیدن به یک مخاطب در سرار کشور بیشتر کنید. اسم برند شما در اعلانات شما نمایش داده خواهد شد.
  • بازدید کنندگان که یک اعلان تانرا میبینند تشویق میشوند تا صفحه فروشگاه شما را دیدن کنند تا پیشکش های دیگر تانرا در یک لست آسان ببینند.
  • تمام اعلانات شرکت شما در یک لست جمع میشود که برای شما تنظیم آنها بسیار آسانتر باشد.

چی ها شامل اند؟

  • یک حساب پیش پرداخت فروشگاه که مخارج ارزان تر اعلانات نسبت به طرز پرداخت های دیگر دارد، دریافت کنید. این حساب پیش پرداخت وقت شما را نیز حفظ میکنید اگر چندین اعلانات رجستر کنید.
  • مرور کلی تمام انتقالات حساب تان را دریافت کنید که به شما کمک میکند بودجه بازاریابی تانرا درست کنترول کنید.
  • فروشگاه شما یک لینک مستقیم خودش را میداشته باشد: www.leelam.af/ نام فروشگاه شما
  • آمار مفید دریافت کنید و معلوم کنید که مشتریان شما علاقمند کدام نوع محصولات و خدمات هستند.

آنها در Leelma.af یک فروشگاه باز کردند و بعد تجارت خود را توسعه دادند.

یک فروشگاه رجستر کنید!

فورمه رجستر را پر کنید!

برای معلومات بیشتر، لطفاً با استفاده از فورمه ذیل یا تلیفون به مدیر فروشگاه با ما تماس بگیرید:

با مرکز مراقبت مشتریان لیلام تماس بگیرید

در بالا