يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد

با محفاظت تجارت کنید!

  • وقتی که با یک فروشنده ملاقات میکنید، هیچ وقت از قبل پول پرداخت نکنید. اول کار یا شئ را ببینید که در حالت خوب باشد بعد مبلغ آنرا بپردازید.
  • معلومات حساس مثل حساب بانکی و شماره کریدت کارت، اسم استفاده کننده یا رمز عبور را هیچ وقت در میان نگذارید.
  • اگر کسی که با او معامله میکنید تقاضای کارت هویت شما را میکنید. چک کنید که آن شخص صاحب اصلی آن شی باشد که شما میخرید. صاحب مورد باید حتماً چیز دزدی شده را پس بدهد حتی اگر در وقت خریداری از این موضوع خبر نبوده باشد.
  • مواظب باشید وقتی که با مردم در خارج معامله میکنید. انتقالات بین المللی خطر بیشتر تقلب دارد. یک تقلب کار میتواند اسناد دروغی ارائه کرده شما را در یک معامله فریب بدهد.
  • هیچ وقت خدمات پرداخت پولی مثل Western Union, BidPay یا Money Gram استفاده نکنید بخاطریکه اینها مشهورترین طریقه های تقلب هستند. بسیار مشکل است که پول را از طریق این آژانس ها کنترول کرد یا پس پرداخت.
  • توجه خاص بدهید اگر یک پیشکش بسیار خوب باشد که باور تان نیاید یا اگر طرف دوم علاقه دارد که معامله را هر چه زود تر به سر برساند.
  • با بانک تان در مورد انتقال محفوظ معلومات حاصل کنید. مخصوصاً این موضوع وقتی مهم است که با مقدار زیاد پول معامله میکنید.

خرید و فروش موتر ها

  • با دقت تصدیق کنید که فروشنده موتر صاحب اصلی موتر باشد. کوشش کنید معلوم شود که آیا موتر کدام ممنوعیت فروش، صابقه حادثه، خساره یا ترمیم دارد یا خیر.
  • اجازه ندهید که یک خریدار موتر تانرا به تنهایی بطور امتحانی درایوری کند – همیشه همرایشان باشید. اگر موترسایکل باشد، تقاضای تصدیقنامه جواز درست از خریدار کنید.
  • متوجه "نهاد های بزرگ مالی" تقلبی باشید. آنها با شما تماس میگیرند و وعده میکننده که موتر شما را به زودی به فروش میرسانند.
در بالا