يك حساب در Leelam.af باز نموده و 500 افغانى بدست بياوريد
یک مورد علاقه جدید ایجاد کنید برای آغاز در اینجا کلیک کنید!

تماشا کنید

آیا شما همیشه برای یک چیز در Leelam جستجو میکنید؟ در آنصورت ما پیشنهاد میکنیم یک مورد بازدید علاقه ایجاد کنید
شما میتوانید یک مورد بازدید علاقه جدید از نتائج جستجو ایجاد کنید.
  • ضرورت نیست که همیشه جتسجوی تانرا تکرار کنید. هر وقتی که اعلان در رابطه با چیز مورد علاقه تان باشد شما یک اعلامیه "اعلان جدید" دریافت میکنید.
  • شما میتوانید تا هفت مورد بازدید را در یک وقت ذخیره کنید.
  • شما میتوانید جستجوی تانرا بهتر بسازید. برای ویرایش مورد علاقه روی لینک کلیک کنید.

ذخیره

اعلاناتی که خوش دارید را میتوانید حفظ کنید تا بعداً ببینید. بالای "حفظ اعلان" در خود اعلان کلیک کنید تا آنرا در بخش "موارد علاقه" حفظ کنید.

موارد بازدید های مؤثر

با استفاده از ORشما میتوانید جستجو های متعدد در یک وقت اجرا کنید. مثلاً شما میتوانید جستجو کنید: Gucci OR Prada OR Boss

گزینه های بیشتر جستجو >>

در بالا